ជំពូក

ជប់បញ្ហាឲ្យក្លាយទៅជាឱកាស ~ មាន សាវុទ្ធ

💥តើអ្នកកំពុងតែពិបាកចិត្តរឿងអាជីវកម្មរបស់អ្នកគ្មានអតិថិជនមកទិញ ឬ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកមែនដែរឬទេ? 


💥 តើចំណុចអ្វីដែលធ្វើអោយអ្នកស្ទាក់ស្ទើរមិនអាចពង្រីកសាខានិងរកដៃគូសហការនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបាននោះ? 


💥តើអ្នកនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខ ឬដើរទៅថយក្រោយ បើជ្រុលខ្លួនជាប់គាំងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចកណ្តាលនៃទេសករជីវកម្មទៅហើយនោះ?

 

ខ្ញុំមានរូបមន្តនិងរបៀបវិធីដែលអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលកំពុងតែបាត់លុយដោយគ្មានអតិថិជនមកទិញនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយគ្រាន់តែដឹងពីគន្លឹះបន្តិចទាំងអស់នេះ❗️


អ្នកនិងអាចពង្រីកសាខាអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលអ្នកបានដឹងពីគន្លឹះនិងអាថ៌កំបាំងដែលអ្នកមើលរំលងដោយខ្ញុំញនឹងបង្ហាញប្រាប់នៅក្នុងវគ្គសិក្សាខាងក្រោមនេះដែលចេញពីបទពិសោធន៍៥ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់❗️


👉ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះជាមួយខ្ញុំគឺមានតែធ្វើឲ្យអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារហើយនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនហើយអ្នកនឹងចំណេញពេលវេលា អស់ពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់ធ្វើទៅលើរឿងអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់ពិតប្រាកដដោយឆ្លងកាត់បញ្ហាដែលអ្នកកំពុងទៅជួបឥឡូវនេះ 


👉អ្នកគឺជាអ្នកកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់អ្នក ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ កុំរងចាំស្អែកពីព្រោះពេលវេលារបស់អ្នកនៅសល់កាន់តែតិចតួចខ្លាំងហើយ...

សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាបន្ទាន់ចង់ខលជួបផ្ទាល់ជាមួយលោក "  មាន សាវុទ្ធ "  0966660080  /  0767660080 / 067660080


ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%