ជំពូក

សេដ្ឋីទីផ្សារ

តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងធ្វើអោយអ្នកក្លាយជាអ្នកមានទេ រឺ គ្រាន់តែម៉ាគ្រប់?


💪 ធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនាមុខជំនួញរបស់អ្នកទាំងស្រុងឡើងវិញ ជាមួយប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសេដ្ឋី ដែលលោកសៀវ សុផល បាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។
សេដ្ឋីទីផ្សារ៖ ផ្នត់គំនិត ភាគ១ 👆បងប្អូនមានធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថា ហេតុអ្វីខ្លួនឯងរកស៊ីអីដូចមិនសូវឡើងសោះ?

    ❗️ហេតុអ្វីខំប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងណាស់ដែរតែដូចរកមើលចំណូលមិនឃើញសោះ អោយតែរួចខ្លួនមិនបាន?

    ❗️ហេតុអ្វីដើម្បីបានអតិថិជនថ្មីមួយៗតាមគេវេទនាចង់ងាប់?

    ❗️ហើយបើមើលគូប្រជែងវិញគេជោគជ័យ ហើយមិនសូវនឿយប៉ុន្មាន មើលទៅដូចជាគេដឹងគន្លឹះរកស៊ី?

បើខាងលើនេះស្រដៀងបញ្ហារបស់បងប្អូនដែរ ចឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អ និងដំណឹងអាក្រក់ដែរ។

    ✅ ដំណឹងអាក្រក់គឺ៖ ប្រសិនជាយើងមើលទៅអ្នកជោគជ័យហាក់ដូចជាគេដឹងអាថ៌កំបាំង ហើយយើងអត់ដឹង... ប្រាកដ! គេពិតជាមានអាថ៌កំបាំងមែន!

    ✅ ប៉ុន្តែ ដំណឹងល្អវិញគឺ៖ អាថ៌កំបាំងនុង វាមានក្បួនអាចសិក្សាបាន ហើយអ្នកជំនួញធំៗ និងជោគជ័យ គេក៏កំពុងប្រើ ហើយក៏បានចងក្រង ចែករំលែកអោយសាធារណជនបានសិក្សា ហើយយកទៅប្រើប្រាស់បាន ចំណេញលុយភ្លាមៗក៏មានដែរ។

    ✅ តាមពិតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការគឺ ប្រព័ន្ធដែលត្រឹមត្រូវ! ប្រសិនជាយើងដឹងពីប្រព័ន្ធនឹង ដែលអ្នកមានកំពុងប្រើនោះ លោកអ្នកក៏អាចកើបលុយនឹងដូចតែគ្នាដែរ។ ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកប្រព័ន្ធនឹង ដែលខ្ញុំបានរៀនពីគ្រូខ្ញុំ ហើយប្រើជោគជ័យនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដែរ។ ខ្ញុំក៏បានផលិត ចងក្រង និងចែករំលែកជាភាសាខ្មែររួចរាល់ដែរ ហើយងាយស្រួល គ្រាន់តែស្តាប់ ហើយធ្វើតាម។


មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖

មេរៀនទី១៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ"
    • ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ ភាគ 1/6
    • ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ ភាគ 2/6
    • ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ ភាគ 3/6
    • ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ ភាគ 4/6
    • ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ ភាគ 5/6
    • ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីទីផ្សារ ភាគ 6/6

មេរៀនទី២៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "បង្កើនទីផ្សារគោលដៅ"
    • បង្កើនទីផ្សារគោលដៅ ភាគ 1/2
    • បង្កើនទីផ្សារគោលដៅ ភាគ 1/2

មេរៀនទី៣៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "សារ"
    • សារ

មេរៀនទី៤៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "យាន្ត"
    • យាន្ត

មេរៀនទី៥៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "បង្កើនទីផ្សារ"
    • បង្កើនទីផ្សារ

មេរៀនទី៦៖ អាថ៍កំបាំងអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតំលៃលានដុល្លា
    • អត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតំលៃលានដុល្លា

បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផល
➡️ ថ្ងៃនេះផ្តល់ជូនពិសេស $499.00 -> $299.00
ការវាយតំលៃ

4.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

78.5%
7%
14.5%
0%
0%